My HBM Student Assessment

“Daar waar jouw talenten en de behoeftes van de wereld elkaar kruisen ligt jouw roeping (Aristoteles)”. Een van de belangrijkste vragen die studenten zichzelf hierbij stellen is: “Wat is de snelste weg naar succesvol afstuderen?”

Aanvragen accreditatie

My HBM Fusie Scan

Bij fusies en/ of reorganisaties is veelal sprake van grote veranderingen. Vanuit een proces oogpunt is dit meestal wel goed te doen, echter dit soort veranderingen falen vaak op het gebied van cultuurintegratie c.q. cultuurverandering.

My HBM Fusie Scan

my HBM assessment

Wij hechten sterk aan een zorgvuldige interpretatie van de onderzoeksresultaten en geven daar in persoonlijk contact met de kandidaat expliciet betekenis aan. Hierdoor krijgen onze assessments een solide bodem voor de onderbouwing van het advies dat recht doet aan de persoon van de kandidaat en zijn/haar volgende loopbaanstappen. De uitkomsten van onze assessments worden in de praktijk door onze kandidaten als verhelderend, herkenbaar en ‘spot-on’ ervaren.

My HBM assessment heeft (technologische) innovatie en wetenschappelijk onderzoek hoog in het vaandel staan en werkt hierin intensief samen met haar partners op dit vlak. De inzet van een vitaliteitsscan bij het in kaart brengen van duurzame inzetbaarheid is een van onze aandachtsgebieden. Als my HBM assessment zijn wij altijd op zoek naar mensen in organisaties die ambitieus zijn, zich uitgedaagd voelen en tegelijkertijd zelfbewust en in balans (willen) zijn.

Bekijk hier waarmee we kunnen helpen

Maak kennis met het volledige myHBMnetwork:

Your change starts here

Accreditatie en support voor HBM Professionals om te werken vanuit de HBM-filosofie met de ACT-methodiek.

Mentale gezondheid en veerkracht

Analyse en interventies gericht op talent. Verminder stress, burn-out en mentaal verzuim.

HBM Organisatie Ontwikkeling

Duurzame organisatieontwikkeling met Strategic HBM en HBMOSS software.

Assessing the unthinkable

Menselijk kapitaal taxeren en adviseren over optimale benutting van natuurlijk talent.

Het myHBMnetwork werkt aan gelukkige mensen in succesvolle organisaties voor